book online

Winter season 2018/2019

December 16, 2018 to Easter mondat April 17, 2019The following booking conditions apply: Minimum lenght of stay: 3 night. Arrival and departure: daily

  reservation@name.com

  Reservation hotline: +1 800 1234 556

  Müügitingimused

  1. ÜLDTINGIMUSED

  1.1. Käesolevad müügitingimused kehtivad Lumekool MTÜ-le (edaspidi „Müüja”) kuuluvast Lumekool.ee e-poest (aadressil: www.lumekool.ee) tehtud tellimustele, millega sõlmitakse müügitehing Müüja ja kaupa telliva isiku (edaspidi “Klient”) vahel.

  1.2. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Võlaõigusseadusest ning teistest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning e-poe Müügitingimustes kokkulepitust.

  1.3. Müüjal on õigus mistahes ajal teha pakutavasse e-poe teenusesse muudatusi ja muuta Müügitingimusi ilma, et tal oleks kohustus teatada sellest elektronposti teel kirjalikult Klienti.
  Klient veendub enne ostu sooritamist Lumekool.ee e-poest, et Müügitingimused on kooskõlas tema ootustega.

  2. TOOTED JA OSTU SOORITAMINE

  2.1. E-poes kuvatavad tooted on tavapäraselt laos olemas. E-poes kuvatud toodete saadavus võib muutuda tehniliste probleemide tõttu lao või e-poe programmides.

  2.2. Kui toode puudub laost ning tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab Müüja Kliendiga ühendust ning pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga või tagastab makstud raha. Kliendile tagastatakse raha võimalusel koheselt, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast tellimuse esitamist.

  2.3. Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega. E-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad. Kliendil on võimalus hankida lisainfot avalikest kanalitest või esitada lisaküsimusi Müüjale aadressil info@lumekool.ee.

  2.4. E-poes pakutavaid tooteid müüakse nii füüsilistele isikutele kui juriidilistele isikutele.

  2.5. Klient kohustub esitama tellimuse vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Müüja ei vastuta täitmisel Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

  3. HINNAD

  3.1. Kõik e-poes olevad hinnad on eurodes (€).

  3.2. Müüjal on õigus igal ajal muuta e-poes kuvatavaid hindu. Kui e-poes on muudetud hindu pärast Kliendi poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Müüja tarnima Kliendile vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega.

  4. TARNEAEG JA KOHALETOIMETAMISE TINGIMUSED

  4.1. Kaupade kohaletoimetamiseks Kliendile kasutatakse SmartPost pakiautomaadi teenust.

  4.2. Poe omanik ja Klient võivad kokku leppida mõlemale sobiliku alternatiivse kaupade kohaletoimetamise meetodi.

  4.3. Tellimuste tarne aeg 1-7 päeva.

  5. LEPINGUST TAGANEMINE

  5.1. Kui Klient soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne lepingu osutaja poolset täitmist lepingust taganeda, siis kohustub Klient sellest võimalikult kiiresti Müüjale kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata elektronposti aadressil info@lumekool.ee. E-kirja tuleb märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda ning lisada kliendi kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon).

  5.2. Kui taganemisavaldus jõuab Müüjani pärast Müüja poolset lepingu täitmist, siis toimub lepingust taganemine vastavalt e-poe Müügitingimuste peatükile „Tagastusõigus”.

  5.3. Müüja kannab kliendile tasutud summa tagasi võimalusel koheselt, kuid mitte hiljem kui 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul alates lepingust taganemise teate kätte saamisest.

  5.4. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Müüjale.

  6. TAGASTUSÕIGUS

  6.1. E-poest tehtud tellimustele kehtib 14 päeva jooksul tagastusõigus vastavalt Võlaõigusseaduse §-le 56.

  6.2. Kauba mitte sobivusel tuleb kaup tagastada hiljemalt 14 päeva jooksul alates toote kättesaamisest. Pakk tuleb tagasi saata Smart Post Haabersti Rimi pakiautomaati Tallinnas.

  6.3. Müüja tagastab Kliendile raha koheselt, kuid mitte hiljem kui 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul alates kauba tagasi saamisest. Toote eest tasutud summa kantakse samale arvelduskontole, millelt tasuti kauba eest.

  6.4. Tagastamisega seotud kulud tasub Klient (välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjuseks on mittevastavus tellitule või praakkaup).

  6.5. Tagastatav kaup peab olema kasutamata, kahjustamata ja algpakendis. Juhul, kui pärast toote tagastamist ilmneb, et toote pakend või toode on kahjustatud Kliendi süül, ei ole Lumekool MTÜ-l kohustust toote eest raha tagasi maksta.

  7. ISIKUANDMED JA NENDE KASUTAMINE

  7.1. Klient annab selge ja teadliku nõusoleku Müüjale enda isikuandmete töötlemiseks.

  7.2. Tellimuse esitamisel Kliendi poolt sisestatud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba ning teenuste pakkumiseks Kliendile.

  7.3. Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine e-poes tellimuse registreerimisel.

  7.4. Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Kliendi tellimuse kohta (eesnimi, perekonnanimi, aadress, asula või linn, telefoninumber, tarnimisviis, kasutatud makseviis), mis on vajalikud kauba vahendamiseks kliendile.

  7.5. Müüja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

  7.6. Müüja jätab endale õiguse edastada Klienti puudutavaid andmeid juhul, kui need edastatakse isikule, kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning omab selleks seaduslikku õigust või kui see toimub Kliendi või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.

  7.7. Kliendil on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta või kõrvaldada andmed registrist.

  7.8. Klient annab Müüjale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuse kinnituse.

   

  JURIIDILISED ANDMED:

  Lumekool MTÜ

  Harjumaa, Harku vald,

  Männi tee 8, 76916

  Tel: +372 55 666 000
  Koduleht: www.lumekool.ee